فارس پیکس

ارتقای کیفیت خودروهای تجاری با همکاری های بین المللی • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

با توجه به محدودیت ترانزیت خودروهای تجاری در اروپا و لزوم رعایت مباحث کیفی این نوع محصولات، ارتقای کیفیت خودروهای تجاری مورد توجه قرار گرفته هست.

گروه اقتصادی: علیرضا ساجی در حاشیه امضای قرار داد ایران خودرو دیزل و بنز تاکید کـــرد: اصل قرارداد همکاری با بنز مبتنی بر ایجاد شرکت مشترک هست و در این شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات مختلف تصمیم گیری می شود.

به نقل فارس پیک، وی افزود: امکان تولید پایانی محصولات تجاری در این قرارداد پیش بینی انجام گرفته هست.

مدیر عامل ایران خودرو دیزل با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تجاری تصریح کـــرد: با توجه به ضرورت حفظ هر چه افزایش محیط زیست، باید از خودروهای نسل جدید، دوستدار محیط زیست و مصرف سوخت معقول هستفاده کنیم و در این قرار داد به این موضوع توجه جدی انجام گرفته هست.

وی خاطر نشان کـــرد: بحث محیط زیست، چالش خودرو سازان تجاری هست و گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع را در دستور کار قرار داده هست.