فارس پیکس

با کسی که سرمان فریاد می‌خانومد چگونه برخورد کنیم؟ • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

یادگرفتن مهارت‌هایی از قبیل مقابله با افراد زورگو و نحوه برخورد صحیح با افراد بی منطق را که کنار بگذاریم، شیوه‌ی برخورد معقول با کسانی که سرمان فریاد می‌کشند، مهارت دیگری هست که بعضی‌اوقات به کارمان می‌آید. «فریادزدن» بخشی از خانومدگی هر فردی روی این کره‌ی خاکی هست، دلیلکه هر کسی در دوران خانومدگی‌اش، یک‌بار هم که انجام گرفته صدای خود را بلند کـــرده هست. به صورت حتم بعضی افراد به‌نظر دائما در حال فریادزدن هستند. شما با فردی که سرتان فریاد می‌کانجام گرفت، چه برخوردی می‌کنید؟ آیا اجازه می‌دهید به رفتار خود ادامه بدهد یا از این موقعیت فرار می‌کنید؟ در ادامه به صورت جامع توضیح خواهیم داد با افرادی که متداوم سرتان فریاد می‌کشند، چگونه برخورد کنید.

شما می‌توانید در مقابل فردی که فریاد می‌خانومد، از روش‌هایی هستفاده کنید تا اوضاع بدتر نشود. در رابطه‌ای دو طرفه، فریادزدن رفتاری مثبت قلمداد نمی‌شود. شاید شما برای توقف فریادزدن، تسلیم طرف مقابل شوید اما بعد از اینکه اوضاع به حالت عادی بازگشت، مجدد به موضع قبلی خود باز می‌گردید، زیرا فریادزدن سبب تغییر موضع شما نانجام گرفته هست.

به‌عنوان مثال مادری که برای برداشتن اسباب‌گیم‌‌ها از روی زمین بر سر کودک خود فریاد می‌کانجام گرفت، شاید او را مجبور به این کار کند اما ذهنیت کودک را برای انجام این کار تغییر نداده هست. کودک زمانی یاد می‌گیرد که این کار را انجام بدهد که یک سیستم پاداش و مجازات در کار باانجام گرفت، تا به ارزش نریختن اسباب‌گیم‌ها پی ببرد.

فریادزدن به روابط آسیب می‌رساند و راه ساخانومده‌ای برای مواجه با مشکلات نیست. اما همه در مقطعی از خانومدگی خود فریاد می‌خانومند. شما نیز باید نسبت به فریادزدن‌ها خودآگاهی داشته باشید و درک کنید که دلیل دیگران دائما فریاد می‌خانومند؛ همین‌طور اینکه فارس پیک با این شرایط مواجه شوید.

تایمی فردی مرتب بر سر شما فریاد می‌کانجام گرفت، قصد دارد تا از نظر احساسی بر شما تسلط پیدا کند. دنبال آنها داشتن دست بالاتر هست و فریادزدن روش آنها برای به‌دست آوردن کنترل روی شما هست. این نوعی تهدید هست.

فریادزدن ممکن هست متایما تأثیرگذار باانجام گرفت، هر تعداد در پایداری درازمدت نتایج این رفتار، تردید وجود دارد، دلیلکه نوعی زورگویی هست که فرد تلاش می‌کند تا شما را به انجام کاری وادار کند. فریادزدن یک رابطه سالم را خراب می‌‌کند و صمیمیت را از بین می‌برد.

دلیل آقام فریاد می‌خانومند؟

خشم مثل اسید می‌ماند و روی هر چه که ریخته شود، به آن آسیب خواهد رساند.

دلایل مختلفی برای فریادزدن و خشم یک نفر وجود دارد. اغلب این دلایل حتی منطقی نیز نیستند. بنابراین تایمی با این رفتار مواجه می‌شوید، باید درست برخورد کنید وگرنه رفتار شما انفعالی خواهد بود.

حیاتی هست بدانید که دلیل یک نفر فریاد می‌خانومد؛ به این خاطر که فریادزدن اغلب نشانه‌ی مشکلی در روح‌وروان خود فرد هست و هیچ ربطی به شما ندارد. فریادزدن آنها نشانه‌ای از عدم تعادل روانی آنههست؛ هر تعداد آنها قصد دارند که نشان بدهند، روی اوضاع تسلط دارند. در ادامه به دلایل فریاد زدن یک فرد، اشاره خواهیم کـــرد:

ضعف مهارت‌های برخورد با مشکلات

فریاد زدن

افراد زیادی فریاد می‌خانومند؛ به این دلیل که در موقعیت‌های مشکل خانومدگی نمی‌دانند فارس پیک با مشکلات برخورد کنند. اما این فرایند نتایج نیکوی به‌همراه ندارد.

اگر دلیل کسی برای فریادزدن همین هست، نیاز دارد تا روش‌های بهتری برای کنترل احساسات خود در برخورد با مشکلات پیدا کند. آنها ممکن هست برای مواجه با مشکلات، از طغیان احساسات هستفاده کنند اما این روش سالمی برای ارتباط با بقیه نیست.

از دست‌دادن کنترل

یک نفر تایمی حس می‌کند کنترل اوضاع از دستش خارج انجام گرفته، شروع به فریادزدن می‌کند. شاید از هجوم افکار و احساسات سرگردان انجام گرفته و حس می‌کند کنترل همه‌چیز از دستش خارج انجام گرفته هست.

این موقعیت سبب سرگردانی بزرگی می‌شود و آنها برای کنترل اوضاع و تسلط بر آن شروع به فریادزدن می‌کنند. نداشتن توانایی حل مسئله برای به‌دست‌آوردن کنترل مجدد سبب می‌شود به‌عنوان آخرین پناهگاه سراغ فریادزدن بروند.

آنها شاید متایما حس کنند که کنترل دارند اما این احساس متایمی خواهد بود دلیلکه اغلب مشکلات با فریادزدن حل نمی‌شوند. فرد مقابل فقط برای آرام‌کـــردن شما تسلیم می‌شود اما در درازمدت هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

احساس تهدید انجام گرفتن

افراد زورگو معمولا انسان‌هایی هستند که از نظر احساسی زیاد حساس هستند و تلاش می‌کنند تا از خود محافظت کنند. هر موقع حس می‌کنند تهدید انجام گرفته‌اند، واکنش نشان می‌دهند. فریادزدن فقط ابزاری هست که آنها هر موقع تهدید می‌شوند، از آن هستفاده می‌کنند.

رفتارهای تهاجمی

بعضی‌ها فقط پرخاشگر هستند. آنها فریاد می‌خانومند و این پرخاشگری به برخورد فیزیکی تبدیل می‌شود. خیلی کم پیش می‌آید که برخورد فیزیکی‌ای را مشاهده کنید که قبل از آن فریادزدنی در کار نبوده هست. اگر فرد ناشناسی بر سر شما فریاد می‌خانومد، باید مراقب باشید، زیرا این رفتار می‌تواند به درگیری فیزیکی منجر شود.

حیاتی هست که از واکنش پرخاشگرانه به رفتارهای پرخاشگرانه پرهیز کنیم، زیرا مانند ریختن بنزین روی آتش می‌ماند و عصبانیت آنها می‌تواند شکل فیزیکی به خود بگیرد.

رفتارهای از قبل تعلیم‌دیده

بعضی‌ها شروع به فریاد می‌کنند، دلیلکه در محیطی بزرگ انجام گرفته‌اند که والدین مکرر بر سر هم فریاد می‌کشند. آنها یاد گرفته‌اند که تایمی تنشی رخ می‌دهد، صدای شما نیز باید بالا برود. آنها نحوه برخورد با مشکلات را یاد نگرفته‌اند. فریادزدن، راهکار آنها در برخورد با هر نوع موقعیت دشوار بوده هست.

احساسات نادیده‌گرفته انجام گرفته

بعضی‌ها فریاد می‌کشند، زیرا حس می‌کنند طرف مقابل به حرف‌های آنها توجه نمی‌کند. شاید آنها تعداد بار حرف خود را تکرار کنند و در آخر فریاد بخانومند، زیرا فرد مقابل به صحبت‌های آنها هیچ واکنشی نشان نداده هست.

این نوع فریادزدن افزایش از سوی والدین دیده می‌شود. آنها حس می‌کنند کودکان به حرف‌های آنها گوش نمی‌کنند، بنابراین به‌جای تکرار صحبت‌های خود، آن را فریاد می‌خانومند. مسئله این هست که این کار سبب ترسیدن کودکان می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند فریادزدن همراه با عصبانیت به‌اندازه‌ی تنبیه فیزیکی به کودک آسیب می‌رساند.

نحوه‌ی برخورد با فردی که سرمان فریاد می‌خانومد

فریاد کشیدن

بدترین واکنش نسبت به چنین فردی این هست که رفتار او را تکرار کنیم. تایمی شما هم شروع به فریادزدن می‌کنید، اوضاع بدتر می‌شود. عوامل دیگری هم وجود دارند که اوضاع را خراب‌تر می‌کنند:

  • تهییج فردی که فریاد می‌خانومد؛
  • به‌چالش‌کشیدن او؛
  • قرارگیری در موضع انتقادی؛
  • انتقاد از او حین فریاد کشیدن.

در ادامه به بهره‌گیری از روش‌هایی کاربردی در مقابل افرادی که بر سر شما فریاد می‌خانومند، اشاره می‌کنیم:

۱. آرام بگیرید و خشم آنها را افزایش نکنید

به‌یاد داشته باشید تایمی کسی فریاد می‌خانومد، این شما نیستید که مشکل دارید. آنها هستند که نمی‌تواند به‌شکل درست با مشکل مواجه شوند یا دلیل دیگری دارد که هیچ ربطی به شما ندارد. اگر شما واکنش نشان بدهید، آنها نیز واکنش نشان می‌دهند و همه چیز بدتر می‌شود.

حتی اگر حق با شما هست اما آرام بمانید. ارزش ندارد که شما نیز شروع به فریادزدن کنید. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که تایمی دو نفر بر سر هم فریاد می‌کشند، اوضاع بهتر شود.

تایمی صدای شما آرام باانجام گرفت، احتمال افزایشی وجود دارد تا مشکل حل شود. با آرامش و صدایی آرام، بخشی از راه‌حل مشکل باشید.

۲. واکنش احساسی نداشته باشید و موقعیت را مجدد بررسی کنید

قبل از اینکه واکنشی نشان بدهید، لحظه‌ای از نظر احساسی مکث کنید تا موقعیت را بهتر بررسی کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا ببینید آیا ارزش دارد تا صبر کنید یا اینکه موقعیت را ترک کنید.

اگر در مقابل فردی هستید که با او آشنایی ندارید و به ناآسودهی او اهمیتی نمی‌دهید، بهتر هست از موقعیت فاصله بگیرید. نیازی نیست تا از طرف فردی که به او اهمیت نمی‌دهید، تحت آزار قرار بگیرید.

اگر فرد مقابل مدیر شما هست، شاید ترک‌ موقعیت سبب از دست‌دادن شغل شما شود. بنابراین اگر فریادزدن آنها زیاد اتفاق می‌افتد و به توانایی کاری شما آسیب می‌رساند، بهتر هست بعدا این مسئله را با او درمیان بگذارید.

۳. با صحبت‌های فردی که فریاد می‌خانومد موافقت نکنید

اگر با حرف‌های او موافقت کنید تا او فریاد نخانومد، شما این رفتارش را تقویت می‌کنید. شما آنها را تشویق می‌کنید که در فردا نیز مجدد فریاد بخانومند.

۴. به‌آرامی با او صحبت کنید

آرام بودن

در اغلب مواقع تایمی فردی بر سر شما فریاد می‌کانجام گرفت، احساسات شما تحریک می‌شود و حس می‌کنید باید واکنش نشان بدهید. فریادکشیدن، انتقادکـــردن یا سایر رفتارهای منفی تنها اوضاع را بدتر می‌کند.

باید با پایان توان خود، احساسات و افکارتان را کنترل کنید تا با مشکل اصلی که همان فریادزدن هست مواجه شوید.

جدا از مشکل و مسئله‌ای که وجود دارد، به فرد مقابل بگویید که این رفتار او را نخواهید پذیرفت. این حرف را آرام و مؤدبانه مطرح کنید تا واکنش مثبتی مثل عذرخواهی دریافت کنید یا حداقل به آنها یادآور شوید که در حال فریادزدن هستند. بعضی‌ها حتی نمی‌دانند که فریاد می‌خانومند.

۵. از او فرصتی برای فکر کـــردن بخواهید

بعد از اینکه به فریادزدن او اشاره کـــردید، مرحله بعدی این هست که برای فکرکـــردن، از این فرد فاصله بگیرید. شاید نیاز داشته باشید تا خودتان هم آرام بگیرید، زیرا فریادزدن سبب افزایش آدرنالین شما نیز می‌شود.

تایمی قصد فاصله‌گرفتن از این موقعیت را دارید، نباید این جمله را سؤالی مطرح کنید، بلکه باید فقط آن را بیان کنید. شما می‌توانید یک ساعت، یک روز و یا هر چقدر که می‌خواهید به خود فرصت بدهید تا خودتان را آرام کنید.

۶. تایمی آرام انجام گرفتید برای حل مشکل اصلی باز گردید

به خودتان برای ارزیابی موقعیت زمان بدهید؛ اینکه چه چیزهایی نقل کرد انجام گرفت و اینکه چه واکنشی نشان خواهید داد. در روابطی که پای قانون در میان هست، این زمان می‌تواند به تعداد روز هم برسد تا احساسات فروکش کند.

اگر طرف مقابل شما مدیر‌تان هست و می‌دانید که نمی‌توانید مدت زمان زیادی صبر کنید، بهتر هست با هستفاده از تمرین های تنفس و تصویرسازی خود را آرام کنید.

۷. برای رسیدن به شرایط بهتر، به جلو حرکت کنید

امید داشتن

از آنجایی‌که شما از فرد مقابل به خاطر رفتارش فاصله گرفته‌اید او می‌داند که این رفتار مقبول نیست. به همین دلیل احتمال کاهشی وجود دارد که مجدد بر سر شما فریاد بکانجام گرفت. اگر آنها خوهستار حل مشکل هستند، می‌دانند که باید آرام بمانند تا درباره‌ی موضوع بحث شود. نه‌تنها به آنها اجازه نداده‌اید که آزارتان بدهند بلکه باعث انجام گرفتید آنها نیز یاد بگیرند که رفتارشان پذیرفته نیست. اگر افراد زیادی این کار را انجام بدهند، تعداد افرادی که فریاد می‌خانومند کاهش پیدا می‌کـــرد.

اگر این فریادزدن‌ها تبدیل به رفتاری دائمی انجام گرفته و عملکـــرد شما نیز رفتار آنها را تغییر نداده هست، باید جدی بنشینید و درباره‌ی این موضوع بحث کنید و بگویید که فریادزدن آنها فارس پیک روی شما اثر می‌گذارد.

به‌عنوان مثال شما عمیقاً ناآسوده هستید و نمی‌خواهید برای مدتی در کنار آنها باشید. همچنین اشاره کنید که این موضوع چه اثری روی روابط شما می‌گذارد. به‌عنوان مثال این کار سبب شکاف عاطفی بین شما و او می‌شود. اگر آنها می‌گویند که این بخشی از شخصیت آنههست به آنها بفهمانید که این رفتار پذیرفته نیست.

بعضی از افراد نمی‌دانند که فارس پیک رفتار خود را تغییر بدهند. آنها می‌توانند از کمک روان‌شناس‌ها، مشاوران و کلاس‌های مدیریت خشم هستفاده کنند. حیاتی هست آنها بدانند که این مسئله به روابط‌شان آسیب می‌خانومد و تغییر برای درمان رابطه‌ی آنها ضروری هست.

فریادزدن آسیب‌زهست، بنابراین با تحمل این رفتار، اجازه ندهید به شما و روابط‌تان آسیبی وارد شود.