فارس پیکس

برگزاری نخستین نشست مخالفان سعودی در ایرلند • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

منطقه دوبلین پایتخت ایرلند امروز میزبان نخستین نشست مخالفان حکومت سعودی در خارج از کشور هست.

به نقل فارس پیک، منطقه دوبلین پایتخت ایرلند امروز میزبان نخستین نشست مخالفان حکومت سعودی در خارج از کشور هست.

این نخستین تلاش مخالفان در نوع خود هست که به نقل کرد برگزار کنندگان نشست، خواهان ابداًحات در عربستان هستند.

انتشار می رود این نشست که با موج بازداشت های گسترده در عربستان در روزهای گذشته با هم انجام گرفته هست، با آغاز بکار “جنبش منطقهوندان بدون مرز” همراه باانجام گرفت.

این جنبش یک جنبش حقوق بشر عربستان هست که تشکیل آن در پاسخ به موج بازداشت ها و سیهست های حکومت سعودی در محدود کـــردن آزادی‌های منطقهوندان عربستان صورت می گیرد.

این نشست همچنین شاهد آغاز بکار جنبش “معارضیکا” خواهد بود که دنبال از آن نوشتن مطالب در اینترنت درباره فعالان سیاسی و خانومدانیان سیاسی درعربستان هست.

دکتر مضاوی الرشید فعال حقوق بشر بازر عربستان و یحیی العسیری دیگر فعال عربستانی از جمله شخصیت های شرکت کننده در این نشست هستند.

در این نشست همچنین شماری از نمایندگان پارلمان ایرلند که از مدافعان آزادی هستند، شرکت خواهند داشت.