فارس پیکس

تاکید رهبر کاتالونیا بر برگزاری همه‌پرسی • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

«کارلوس بوگدمون» رهبر کاتالونیا تاکید کـــرد که رای‌گیری همه‌پرسی هستقلال، به صورت مسالمت‌آمیز روز یکشنبه برگزاری خواهد انجام گرفت.

به نقل فارس پیک، «کارلوس بوگدمون» رهبر کاتالونیا تاکید کـــرد که رای‌گیری همه‌پرسی هستقلال، به صورت مسالمت‌آمیز روز یکشنبه برگزاری خواهد انجام گرفت.

بوگدمون به رویدادگزاری رویترز گفت: «من تصور نمی‌کنم که هیچکسی متوسل به خشونت بشود تا تصویر مسالمت‌آمیز در زمینه جنبش هستقلال کاتالونیا را مخدوش کند.»

وی این نقل کردان را در واکنش به موضع‌گیری دولت مبنی بر اینکه همه‌پرسی غیرقانونی هست، صورت داد و از پلیس اسپانیا که هزاران تن از نیروهای خود را به ناحیه اعزام کـــرده هست هم خوهست تا در جریان برگزاری همه‌پرسی، عملکـــردی حرفه‌ای و نه سیاسی داشته باانجام گرفت.

همچنین دولت محلی کاتالونیا اعلام کـــرد که زیاد از ۲ هزار ۳۰۰ حوزه‌ رای‌گیری برای برگزاری همه‌پرسی هستقلال این ناحیه از اسپانیا آماده انجام گرفته‌اند.

با این حال دولت فدرال اسپانیا شکایتی را علیه دولت محلی اسپانیا تسلیم دادگاه قانون‌اساسی این کشور کـــرده و دادگاه هم این شکایت را مورد بررسی قرار داده هست.

هوانوردی ملی اسپانیا هم حریم هوایی اسپانیا را برای پروازهای سبک مسدود کـــرد تا امکان تصویر برداری از تظاهرات‌های احتمالی وجود نداشته باانجام گرفت.

دولت مرکزی اسپانیا هم امروز جمعه اعلام کـــرد که این همه‌پرسی برگزار نخواهد انجام گرفت.

همه پرسی هستقلال کاتالونیا قرار هست روز نخست اکتبر (۹ مهرماه) برگزار شود و دولت مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن این همه‌پرسی و تدابیری برای جلوگیری از برگزاری این همه پرسی را به کار بسته هست.