فارس پیکس

جذب ثروت با ۶ قانونی که در خانومدگی کمک‌تان می‌کند • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

«خانواده‌ی من هیچ‌تایم پول نداشت و همه‌چیز به‌دشواری به‌دست می‌آمد. زمانی‌که من موفق انجام گرفتم هزینه‌ها‌ی مدرسه‌ی کسب‌وکارم را پرداخت کنم، همسر سابقم من را از خانه بیرون کـــرد. آخرین سرمایه گذاری های پرخطری که انجام دادم، به‌انجام گرفتت شکست خوردند و مجبور انجام گرفتم برای تأمین هزینه‌های مدرسه‌ی فرخانومدم خانه‌ی ساحلی‌ام را بفروشم. چه زمانی قرار هست برای من اتفاق نیکوی بیفتد؟ کی قرار هست من میلیونر شوم؟» اینها دهستان‌‌هایی بود که مشتری‌ام برایم تعریف می‌کـــرد. همراه ما باشید در این مقاله می‌خواهیم درباره‌‌ی جذب ثروت صحبت کنیم.

من به او گفتم: «شما برای چیزهایی که ندارید کارهای زیاد زیادی انجام می‌دهید. هنگامی‌که روی نداشته‌هایتان تمرکز می‌کنید، تنها باعث می‌شود که افزایش آن را نداشته باشید. این قانون جذب هست: روی هر چیزی که تمرکز کنید، گسترش پیدا می‌کند. درنتیجه اگر می‌خواهید چیزی را از خانومدگی‌تان حذف کنید، روی آن تمرکز نکنید.»

او از من پرسید: «چگونه وضعیت مالی‌ام را نادیده بگیرم؟»

در پاسخ به او گفتم: «تو این کار را نمی‌کنی و حتی نمی‌توانی چنین کاری انجام دهی، دلیلکه این قوی‌ترین فکری هست که در سرت پرورش می‌دهی. سعی نکن آن را نادیده بگیری، بلکه تلاش کن آن را با اندیشه‌ی دیگری جایگزین کنی.»

اگر یک اندیشه باعث می‌شود که احساس بدی پیدا کنی، آن را با اندیشه‌ی دیگری جایگزین کن که باعث می‌شود احساس بهتری پیدا کنی.

او گفت: «آیا از من می خواهید وانمود کنم که فرد ثروتمندی هستم؟ واقعا چنین انتظاری دارید؟»

با لبخند به او پاسخ دادم: «در واقع درست حدس زده‌ای. اکنون یاد می‌گیری که چگونه در گیم خانومدگی موفق باشی. کافی هست که قوانین این گیم را بیاموزی.»

قوانین جذب ثروت

۱. دشوار‌کوشی و مصمم‌بودن اهمیت زیاد زیادی دارد اما این فقط نیمی از معادله هست

جذب ثروت - دشوار کار کـــردن

اگرچه دشوار کوشی یکی از عوامل موفقیت هست، اما به‌تنهایی کافی نیست، باید کاری کنید که تلاش‌تان به‌نیکوی پاسخ بدهد. شما مسئول این هستید که خودتان را در راه رؤیاهایتان قرار بدهید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید. تلاش بخش زیاد حیاتیی از معادله‌‌ی شمهست، اما همه‌ی آن نیست. نه‌تنها لازم هست برای پول‌درآوردن دشوار کار کنید، بلکه باید این احساس را در خودتان ایجاد کنید که شایسته‌ی رسیدن به آن نیز هستید.

افراد درباره‌ی خودشان و توانایی‌هایشان تردید دارند. مسئله فقط این نیست که دشوار کار کنید، بلکه باید هوشمندانه‌تر کار کنید و به خودتان، دانش‌تان و شایستگی‌هایتان اعتماد داشته باشید. زیادی از افراد به این موضوع دقت نمی‌کنند و مجبور می‌شوند وارد نبردی دشوار با خودشان شوند، اما هنگامی‌که به خودتان باور داشته باشید، می‌توانید خانومدگی رؤیایی خود را بسازید و قوانین گیم خانومدگی را به سود خودتان به‌کار بگیرید.

۲. جهان ماشین کپی بزرگ هست

جذب ثروت - تکرار افکار

جهان کلمات، افکار و اعمال شما را کپی می‌کند و آنها را در تجربه‌های بعدی به شما باز می‌گرداند.

از خودتان بپرسید تفکرتان چگونه هست؟ گفتار شما چگونه هست؟‌ عمل‌کـــردن شما چگونه هست؟ انرژی و افکاری که از شما در جهان پخش می‌شود، درنهایت به خودتان باز می‌گردد. در نتیجه اگر بر چیزی تمرکز کـــرده‌اید که در خانومدگی‌تان با مشکل مواجه انجام گرفته هست، شما احتمال افزایشانجام گرفتن آن را افزایش می‌دهید.

۳. اگر انرژی خود را روی چیزی بگذارید که آن را نمی‌خواهید، باعث می‌شود آن چیز را افزایش از پیش داشته باشید

این مورد ربطی به قانون مورفی ندارد. اگر این احتمال وجود دارد که چیزی درست پیش نرود، این اتفاق تنها یک احتمال نیست بلکه چیزی قریب‌الوقوع هست، دلیلکه شما تکانه‌ی قابل‌توجهی پشت این تفکر که اتفاق بدی رخ خواهد داد، قرار داده‌اید و در نتیجه چنین اتفاقی می‌افتد. به‌‌یاد داشته باشید که متداوم چیزی را که به آن فکر کنید به‌دست می‌آورید، چه آن را بخواهید و چه نخواهید.

۴. اگر چیزی را می‌خواهید این احساس را در خودتان ایجاد کنید که واقعا آن را دارید

ازآنجاکه چیزی را به‌دست می‌آورید که روی آن تمرکز کـــرده باشید، دلیل به‌‌جای ترس‌ها، افکارتان را روی چیزهایی که می‌خواهید، متمرکز نکنید؟ خود را در شرایطی تصور کنید که همه‌ی چیزهایی را که می‌خواهید در اختیار دارید. اگر روی چیزهایی که خوهستارش هستید تمرکز کنید، در این صورت تکانه‌ای در پشت این افکار ایجاد می‌کنید.

من از او پرسیدم: «من فکر می‌کنم تو به‌دنبال پول و آزادی‌ای هستی که همراهش می‌آورد، درست هست؟»

او در پاسخ گفت: «درست هست، آیا همه‌ی افراد این‌گونه نیستند؟»

با لبخند گفتم: «شاید، اما تو فردی منطقی هستی، پس دلیل روی افکاری تمرکز می‌کنی که معکوس آن را برای تو به‌همراه می‌آورد؟»

۵. ما در جهانی خانومدگی می‌کنیم که در آن چیزهای مشابه همدیگر را جذب می‌کنند

جذب ثروت - چیزهای مشابه هم را جذب می‌کنند

ما از قوانین جهان جدا نیستیم. هر چیزی که در جهان وجود دارد، مشابه خود را جذب می‌کند.

«پس تو در وضعیتی قرار داری که به‌خاطر وضعیت مالی‌ات تأسف می‌خوری و همه‌ی آن به بچگی‌ات باز می‌گردد. درنتیجه، جهان نیز به‌سادگی همه‌ی این افکار، کلمات و رفتارها را به تجربه‌های فردا‌ات باز می‌گرداند و تو در تعجب هستی که دلیل وضعیت آن‌طور که تو می‌خواهی، تغییر نمی‌کند. تو در تعجب هستی که دلیل در جذب ثروت موفق نیستی.»

۶. این به جذب مربوط می‌شود و نه عمل‌کـــردن

اگر در خانومدگی به چیزی دست پیدا می‌کنی به این دلیل نیست که لیاقت آن را داشته‌ای، بلکه به این دلیل به آن می‌رسی که با آن متناسب هستی.

من به او گفتم: «ترس تو از اینکه نتوانی به اندازه‌ی کافی پول دربیاوری زیاد قوی هست. این تفکر به‌قدری قوی هست که توانسته‌ هست، ذهنیت فقر را در تو ایجاد کند. این باوری مستحکم در وجودت هست که تو نمی‌توانی به رفاه مالی برسی. بچگی‌ تو باعث انجام گرفته هست که این ذهنیت در تو قوت بگیرد و مانند نواری مدام در ذهنت تکرار می‌شود. این تنها چیزی هست که جهان از تو می‌شفارس پیک، پس جلوی آن را بگیر.» من از او پرسیدم: «آیا آماده هستی که این نوار را متوقف کنی و یک دهستان جدید بنویسی؟»

هر زمان که آماده بودی جنگ با خودت را متوقف کنی، خانومدگی جدیدت آغاز خواهد انجام گرفت.

«مسئله این نیست که پول دربیاوری یا نه، اینکه درباره‌ی خودت و خانومدگی‌ات چگونه فکر می‌کنی، تجربه‌ی بعدی‌ات را مشخص خواهد کـــرد. آيا احساس می‌کنی که می‌توانی آن را به اپایان برسانی؟ آیا احساس خوشبختی می‌کنی؟ آیا فکر می‌کنی در خانومدگی حرفه‌ای یا شخصی‌ات به موفقیت بزرگی دست پیدا کـــرده‌ای؟ آیا روابطی داری که از داشتن آنها احساس رضایت می‌کنی؟ آیا در خودشناسی پیشرفت کـــرده‌ای؟ آیا به خودت باور داری و آیا باور داری که لیاقت همه‌ی چیز‌هایی را که می‌خواهی، داری؟»

اما راهی برای تغییر این گیم وجود دارد.

روی سلامتی و دانش‌تان تمرکز کنید، دلیلکه شما را برای کسب همه‌ی چیزهایی که می‌خواهید آماده می‌کند و موجب جذب ثروت می‌شود. ثروت به این دلیل که شما کار خاصی انجام داده‌اید جذب‌تان نمی‌شود، بلکه به این دلیل جذب می‌شود که به خودتان اجازه داده‌اید، احساس ثروتمندبودن کنید. در این مکان سه عملی را معرفی می‌کنیم که به کسب موفقیت و جذب ثروت کمک می‌کنند.

چگونه از قوانین جذب ثروت هستفاده کنیم؟

  • روی چیزهایی که ندارید یا هرگز نمی‌توانید آنها را داشته باشید تمرکز نکنید. جهان چیزی را به سمت‌تان می‌فرستد که روی آن تمرکز می‌کنید. دیگر بر شکست‌خوردن تمرکز نکنید. زمانی که پولدار انجام گرفتید، هیجان‌زده شوید و روی کارهایی که می‌خواهید انجام دهید تمرکز کنید.

جذب ثروت - بر روی چیزی که می‌خواهید تمرکز کنید

  • توجه خود را از روی چیزهایی که شما را ناآسوده می‌کنند بردارید و آنها را با اندیشه‌های خوشایند‌تر جایگزین کنید. اگرچه تمرکز روی اندیشه‌های منفی آسان‌تر هست، اما نمی‌توانند چیزی را که به‌دنبال آن هستید، برای شما به‌ارمغان بیاورند. اگر اندیشه‌ای شما را ناآسوده می‌کند، آن را با اندیشه‌ی دیگری که باعث می‌شود حس بهتری داشته باشید جایگزین کنید. این اندیشه‌ی تازه می‌تواند در جهت چیزی که می‌خواهید، تکانه‌ای ایجاد کند. اندیشه‌ی جدید نباید موضوع اندیشه‌ی پیشین را داشته باانجام گرفت. بلکه فقط کافی هست اندیشه‌ی بهتری باانجام گرفت. دنبال این هست که با هستفاده از افکار، جنبش شما افزایش شود. جنبش افزایش، متداوم و در همه‌ی حوزه‌های خانومدگی منجر به نتایج بهتری می‌شود.
  • توجه داشته باشید که شما نباید وقوع چیزی را محقق کنید، بلکه فقط باید شرایط را برای وقوع آنها فراهم کنید. سعی کنید احساس نیکوی در خودتان ایجاد کنید. هنگامی‌که حس نیکوی دارید، می‌توانید تحرک افزایشی داشته باشید، افراد بهتری را به خود جذب کنید و در جذب موقعیت‌های بهتر، موفق‌تر عمل کنید. چنین معادله‌ای نه‌تنها در جذب ثروت افزایش کمک‌تان می‌کند، بلکه عشق و خوشحالی افزایشی نیز به سراغ شما می‌آید.