فارس پیکس

جزئیات روش جدید فروش اینترنت و جدول نرخ های مصوب • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

پس از اظهار نظرهای مختلف و نقل کردان مبهم مسئولین، بالاخره طرح تغییر مدل فروش اینترنت در کشور تصویب و جزئیات آن منتشر انجام گرفت. بر اساس این مصوبه، فروش حجمی اینترنت با روش کنونی در کشور متوقف انجام گرفته و مدل تعرفه محور به اتصال محور تغییر خواهد کـــرد.

گروه فناوری _ پس از اظهار نظرهای مختلف و نقل کردان مبهم مسئولین، بالاخره طرح تغییر مدل فروش اینترنت در کشور تصویب و جزئیات آن منتشر انجام گرفت. بر اساس این مصوبه، فروش حجمی اینترنت با روش کنونی در کشور متوقف انجام گرفته و مدل تعرفه محور به اتصال محور تغییر خواهد کـــرد.

به نقل فارس پیک وبه گرازش از دیجیاتو ، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تشریح روش جدید گفت:روش قبلی فروش اینترنت در کشور تعرفه محور بود که اکنون اتصال محور می شود و اسم روش جدید اینترنت نامحدود نیست.

ردپای تغییر روش فروش اینترنت و چرخش به سمت فروش غیرحجمی از آقااد ماه ۹۵ اعمال انجام گرفت که به صورت انتخابی بود و گرایش زیادی به سمت آن ایجاد نانجام گرفت.

در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که برای اجرایی انجام گرفتن تکمیل فروش غیرحجمی در کشور، روش فروش غیرحجمی باید تنها گزینه مخاطبان باانجام گرفت.

عباسی امکان خرید حجم اضافی در روش جدید را نیز مطرح کـــرد و گفت:در دنیا در روش اتصال محور، حد مصرفی به عنوان مصرف منصفانه پیش بینی می شود که دو حالت دارد: در حالت نخست تایمی مصرف از مقدار مشخصی عبور کـــرد سرعت را کم می کنند و در حالت دوم، مخاطبان حجم اضافی خریداری می کنند؛ که با توجه به اینکه در ایران پیش از این خرید حجم اضافی مرسوم بود، حالت دوم را برای اجرا انتخاب کـــردیم.

وی همچنین درباره قیمت حجم اضافی و تبدیل ترافیک خارجی به داخلی بیان کـــرد:

برای مصرف افزایش از سقف تعیین انجام گرفته، قیمت هر گیگ ترافیک مشخص انجام گرفته که تقریباً مشابه قبل بوده و هر گیگ ترافیک بین الملل ۳ هزار تومان، و هر گیگ ترافیک داخلی با نصف قیمت آن فروخته می شود.

همچنین در این مصوبه امکان فروش حجم اضافی بین الملل تا ۴۰ درصد ارزان تر پیش بینی انجام گرفته، و کاهش قیمت حجم داخلی اضافه تا یک دهم قیمت نیز ممکن هست که تفاوت تخفیف مجاز حجم داخلی و خارجی، برای رونق ترافیک داخلی هست.

بسته به مصرف کاربر و در صورت تمایل، امکان تبدیل هر گیگ ترافیک خارجی به ۲ گیگ ترافیک داخلی نیز فراهم انجام گرفته هست. برای مثال متقاضی می تواند ۵ گیگ ترافیک خارجی را با ۱۰ گیگ ترافیک داخلی جا به جا کند.

در پایان می توانید نرخ های نهایی مصوب برای سرویس های مختلف را در جدول زیر مشاهده کنید:

جزئیات روش جدید فروش اینترنت و جدول نرخ های مصوب