فارس پیکس

در نخستین روزهای کاری چگونه رفتار کنیم تا موفق شویم؟ • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

شغل جدیدتان مبارک! پس از مدت‌ها ارسال درخوهست شغلی، مصاحبه کاری و مذاکره بر سر نخستین دستمزد، حالا می‌توانید نفسی آسوده بکشید و مدتی هستآسوده کنید. هرتعداد، این بدترین کاری هست که می توان انجام داد! اکنون زمان کار و اثبات توانایی‌های خود به شرکت و مدیران هست. این دوره را به سه دوره کوچک‌ترِ […]

نوشته در نخستین روزهای کاری چگونه رفتار کنیم تا موفق شویم؟ نخستین بار در فارس پیک پدیدار انجام گرفت.