فارس پیکس

دستگیر انجام گرفتگان تحت تاثیر یک شبکه ماهواره ای بوده اند • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مدیر پلیس پایتخت از شناسایی و دستگیری پایان عوامل تخریب شیشه‌های بانک و اقدام اخیری که در مقابل یکی از مساجد رخ داده بود رویداد داد.

به نقل فارس پیک، سردار حسین رحیمی صبح امروز در جمع رویدادنگاران با اشاره به اقداماتی که اخیراً در تعداد نقطه به منظور تخریب شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها رخ داده بود اظهار کـــرد: این افراد که تحت اغوا و تاثیر یک شبکه ماهواره‌ای دست به اینگونه اقدامات زده بودند به صورت تکمیل شناسایی و همگی دستگیر انجام گرفتند.

مدیر پلیس پایتخت در خصوص اتفاقی که دو شب گذشته در مقابل درِ یکی از مساجد نیز رخ داده بود گفت: این افراد هم که تحت تاثیر این شبکه ماهواره‌ای دست به این اقدام زده بودند، شناسایی و دستگیر انجام گرفتند.

طی روزهای اخیر عده‌ای به تحریک یکی از مجریان طنز کشور که تعدادسالی هست به خارج از کشور فرار کـــرده هست، دست به تخریب شیشه تعداد بانک زده و دو شب گذشته نیز با شکستن درِ شیشه‌ای یک مسجد، بخشی از ورودی مسجد را به آتش کشیدند.