فارس پیکس

راهکارهایی که شما را از عصبانی انجام گرفتن هنگام رانندگی باز می‌دارد • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

عصبانیت و رانندگی ترکیب خطرناکی هست که می‌تواند عواقب تأسف‌باری در پی داشته باانجام گرفت. اغلب افرادی که پشت فرمان خودرو قرار می‌گیرند نسبت به تکنیک‌های رانندگی خود اطمینان دارند. ولی این را نمی‌دانند که در حین عصبانیت یا فشارهای عصبی، این بخش ناخودآگاه آن‌ههست که کنترل خودرو را به دست می‌گیرد. شاید تمییز دادن بین […]

نوشته راهکارهایی که شما را از عصبانی انجام گرفتن هنگام رانندگی باز می‌دارد نخستین بار در فارس پیک پدیدار انجام گرفت.