فارس پیکس

راه اندازی تعمیرگاه هایی توسط بانوان برای ارائه خدمات به خانومان راننده • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

فارس پیک پیشنهاد می دهد/ انقلابی شگرف در ایجاد اشتغال برای بانوان ایرانی

تمرکز بر ایجاد بسترهایی برای ارائه خدمات به نیمی از جمعیت ایران، نه تنها می تواند زمینه های اشتغال بانوان را افزایش دهد بلکه زمینه را برای بهبود وضعیت دریافت خدمات در میان نیمی از جمعیت نیز فراهم می کند. راه اندازی مکانیکی ها و مراکز ارائه خدمات اتومبیل از سوی خانم ها، در حقیقت به معنای ممنوعیت دریافت خدمات از مراکز عمومی نیست.

گروه اقتصادی: در حالی این روزها شاهد ان هستیم که خانومها پا به پای آقاها وارد عرصه های مختلف صنعتی و اقتصادی و بازار کار انجام گرفته اند که جای آنها در مشاغلی مانند تعمیران خودرو و لوازم خانگی خالی هست. این در صورتی هست که مسئولین امر از جمله در وزارت کار و صنایع و وزارت تعاون و دیگر بخشهای می توانند با کمک به این امر موجبات آسایش و امنیت افزایش خانومان و بانوان را فراهم آورده و انقلابی بزرگ در ایجاد اشتغال و دادن بها و اعتبار به این قشر فراهم آورند.

امروزه زیادی از خانومان ایرانی در منطقههای بزرگ؛ رانندگان پر و پا قرص خودرو هستند. درخوهست بخشی از جامعه خانومان برای دریافت خدمات از هم جنسانشان، شمار خانومانی که در نقش راننده تاکسی و آژانس و … ظاهر می شوند را افزایش داده هست. این درخوهست سبب انجام گرفته هست حتی در اپلیکیشن های دریافت خودرو نیز بحشی مختص به بانوان راه اندازی شود.

راه اندازی تعمیرگاه های مخصوص بانوان برای ارائه خدمات به خانومان راننده

به نقل فارس پیک،  به نظر می رسد با توجه به افزایش شمار خانومان فعال در این حوزه، راه اندازی مجتمع هایی به منظور ارائه خدمات خاص به این گروه ضرورت دارد.

 اگر بازدیدی از تعمیرگاه های تخصصی خودرو و مکانیکی ها در ادبیات عامه داشته باشید، فضای به انجام گرفتت آقاانه این مراکز را حس خواهید کـــرد. بدون تردید برای خانومانی که خودرو وسیله کسب درآمد یا جزء لاینفک خانومدگیشان انجام گرفته هست، دریافت خدمات از این تعمیرگاه ها کمی دشوار هست.

 این در حالی هست که دریافت خدمات از مکانیکی ها و … برای هر دارنده خودرو، امری گریخانوماپذیر هست و ضرورت دارد مالک خودرو هر از تعدادی، بسته به میزان هستفاده از خودروی شخصی اش، نسبت به مراجعه به این دست مراکز اقدام نماید.

 راه اندازی واحدهایی با دنبال ارائه خدمات به خانم ها از ضروریاتی هست که امروزه در جامعه ایران احساس می شود.

 در این صورت خانم های مکانیک و تکنیسین خودرو نیز می توانند در قامت ارائه دهنده خدمات، فضا را برای همنوعان خود امن کـــرده و قابلیت ایجاد شغل برای خانم ها را نیز افزایش دهند.

 بررسی ها نشان می دهد ۱۶ درصد از خانومان ایرانی در حال حاضر شاغل محسوب انجام گرفته و فعالیت اقتصادی دارند.

راه اندازی تعمیرگاه های مخصوص بانوان برای ارائه خدمات به خانومان راننده

 تمرکز بر ایجاد بسترهایی برای ارائه خدمات به نیمی از جمعیت ایران، نه تنها می تواند زمینه های اشتغال بانوان را افزایش دهد بلکه زمینه را برای بهبود وضعیت دریافت خدمات در میان نیمی از جمعیت نیز فراهم می کند. راه اندازی مکانیکی ها و مراکز ارائه خدمات اتومبیل از سوی خانم ها، در حقیقت به معنای ممنوعیت دریافت خدمات از مراکز عمومی نیست. اتفاقا چنین اقدامی سبب ایجاد حق مضاعف برای خانومان می شود. خانومانی که می توانند به دلخواه یا مراکز عمومی را برای دریافت خدمات انتخاب کنند یا برای تعمیر خودروی خود به واحد ارائه خدمات بانوان مراجعه نمایند.