فارس پیکس

زمان سفر فرخانومد شفر به ايران مشخص انجام گرفت • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

در حالى كه قرار بود فرخانومد وينفرد شفر سرمربى جديد تيم فوتبال هستقلال پيش از ديدار آبى مقابل فولاد راهى ايران شود اما سفر او به تعويق افتاد.

به نقل فارس پیک، در حالى كه قرار بود فرخانومد وينفرد شفر سرمربى جديد تيم فوتبال هستقلال پيش از ديدار آبى مقابل فولاد راهى ايران شود اما سفر او به تعويق افتاد.

به همين منظور قرار هست فرخانومد سرمربى هستقلال هفته آتى وارد ايران شود تا در نهايت به كادر فنى آبى پوشان اضافه شود.

فرخانومد شفر به عنوان آناليزور به كادر فنى هستقلال اضافه خواهد انجام گرفت.