فارس پیکس

سپرده‌گذاران تا ۳ میلیون آرمان تعیین تکلیف می‌شوند • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

بعد از واگذاری تعهدات موسسه غیرمجاز آرمان به موسسه ملل و طی انجام گرفتن مراحل از پیش تعیین انجام گرفته، فرآیند تعیین و تکلیف سپرده گذاران دستور کار قرار خواهد گرفت.

به نقل فارس پیک، آرمان (وحدت) یکی از سه موسسه غیرمجازی بود که اخیرا بانک مرکزی در رهستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آن را به همراه تعاونی‌های افضل توس و البرز ایرانیان به دو بانک و یک موسسه واگذار کـــرد. براین اساس قرار انجام گرفت تا موسسه ملل مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی منحله آرمان (وحدت) به موسسه ملل را بر عهده بگیرد.

این جریان از اوایل آقاادماه اتفاق افتاد و در این مدت برخی موارد از جمله کارشناسی املاک و دارایی‌های تعارنی وحدت در دستور کار قرار گرفته و در نهایت ملل اعلام آمادگی کـــرده هست تا تعیین تکلیف سپرده گذاران آرمان را طی فرآیندی مرحله‌ای آغاز کند.

قرار هست از ١٢ مهر تا ابتدای آبان ماه سپرده گذارانی که تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ ماه امسال مبلغ سپرده آنها تا سقف سه میلیون تومان بوده، تعیین وضعیت شوند. از این‌رو سپرده گذاران مشمول می‌توانند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی و همچنین اصل دفترچه حساب یا گواهی سپرده به شعب افتتاح کننده حساب در تعاونی اعتبار منحله وحدت مراجعه کنند.

باید یادآور انجام گرفت اگر شعبی که سپرده گذاران در آن افتتاح حساب کـــرده‌ باشند در سایر شعب ادغام انجام گرفته باشند، می‌توانند به نزدیک ترین شعبه آرمان مراجعه کـــرده و حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند. این مراجعات براساس حروف نخست نام خانوادگی انجام خواهد انجام گرفت.

تعیین تکلیف سپرده گذاران وحدت در حالی در دستور کار قرار می‌گیرد که پیش‌تر رییس کل بانک مرکزی اپایان حجت کـــرده بود که در نتیجه بررسی دارایی و بدهی‌های تعاونی‌های واگذار انجام گرفته هرگونه کسری که وجود داشته باانجام گرفت، مسئول آن مدیران و مسئولان خود تعاونی‌ها خواهند بود.

وحدت (آرمان) تعاونی اعتباری با حدود ١٠٠٠ نفر کارمند و ۱۴۵ شعبه در سراسر کشور بود که به موسسه اعتباری ملل جهت تعیین تکلیف واگذار انجام گرفت. پیش‌تر موسسه ملل اقداماتی از جمله بازرسی اجمالی از شعب تعاونی، کنترل و شناسایی اسناد به نام وحدت، کارشناسی املاک، راه اندازی اتوماسیون اداری، افتتاح حساب برای واریز حقوق پرسنل تعاونی، اختصاص و اعلام شماره حساب برای تعاونی وحدت به منظور واریز هرگونه وجه مربوط را انجام داده بود.