فارس پیکس

لکه بینی در بارداری و دلایل آن در ۲۰ هفته نخست و بعد از آن • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

گرچه خون‌ریزی یا لکه بینی در بارداری غیرطبیعی نیست، ولی بدون شک غیرمنتظره و نگران‌کننده هست. هر نوعی از خون‌ریزی در زمان بارداری، حتی برای آرام‌ترین و منطقی‌ترین مادران نیز وحشتناک هست. ولی رویداد نیکو این هست که لکه‌بینی یا خون‌ریزی خفیف در اوایل بارداری (که به‌اندازه‌ی خون‌ریزی قاعدگی انجام گرفتید نباانجام گرفت) تقریبا برای یک‌سوم پایان […]

نوشته لکه بینی در بارداری و دلایل آن در ۲۰ هفته نخست و بعد از آن نخستین بار در فارس پیک پدیدار انجام گرفت.