فارس پیکس

ناکامی جوان شرور در اخاذی سیاه از مدیر عامل • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

مدیرعامل شرکت بازرگانی، زمانی که برای وصول طلب میلیاردی‌اش از آقا شرور کمک خوهست، نمی‌دانست گرفتار اخاذی سیاه او می‌شود.

به نقل فارس پیک، اوایل منطقهیور امسال مدیرعامل یک شرکت بازرگانی با حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از جوان شروری به اتهام سرقت خودروی اپتیمایش شکایت کـــرد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: تعدادی پیش به تعمیرگاهی رفته بودم که به طور اتفاقی با جوانی که جویای کار بود، آشنا انجام گرفتم. او حتی به من می‌گفت اگر بخواهم می‌تواند طلب‌هایم را وصول کند. این آشنایی ادامه داشت تا این که یک روز از من چهار میلیون تومان خوهست تا مشکلات خانواده‌اش را حل کند. دلم سوخت و این پول را به او قرض دادم. او متوجه انجام گرفته بود که وضع مالی‌ام نیکو هست و از جناب آقا طلب میلیاردی دارم.

وی افزود: آن جوان مدتی بعد که به دفترم آمد مدعی انجام گرفت بدهکارم را کتک زده و او حاضر انجام گرفته بدهی میلیاردی‌اش را بدهد. به این رفتارش اعتراض کـــردم که او مدعی انجام گرفت بابت این کار باید صد میلیون تومان پول بپردازی که قبول نکـــردم و گفتم کار اشتباهی انجام داده هست. اما او مرا تهدید کـــرد و رفت. منشی‌ام موضوع را پیگیری کـــرد که معلوم انجام گرفت نقل کرد‌های او دروغ هست و سراغ بدهکارم نرفته و فقط قصد باج‌خواهی داشت.

وی گفت: دو روز بعد سوار اپتیمایم انجام گرفته و شرکت را به قصد خانه ترک کـــردم، جوان مزاحم در خیابان راهم را سد کـــرد که متوقف انجام گرفتم. او با قمه مرا به مرگ تهدید و از خودرو بیرون انداخت و با سوار انجام گرفتن به خودروی اپتیمایم متواری انجام گرفت. به کلانتری رفتم و شکایت کـــردم. همان موقع منشی‌ام با من تماس گرفت و رویداد داد جوان شرور به شرکت آمده، همه جا را به هم ریخته و کارکنانم را تهدید کـــرده هست. منشی‌ام در تماس بعدی اعلام کـــرد جوان مزاحم آنجا را ترک نمی‌کند و ۴۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد و هر ساعت صد میلیون تومان به این مبلغ افزوده می‌شود. او من و خانواده‌ام را هم به قتل تهدید کـــرده بود. همراه ماموران کلانتری به دفترم رفتم که متهم فرارکـــرده بود.

با تشکیل پرونده قضایی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ پایتخت و با دستور بازپرس رستمی، ماموران پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت جستجو برای دستگیری جوان شرور را آغاز کـــردند.تعداد روز پیش، سارق شرور در یکی از محله‌های جنوبی پایتخت بازداشت و خودروی سرقتی از او کشف انجام گرفت.

متهم با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی و به افسر تحقیق گفت: شاکی وضع مالی نیکوی داشت به همین خاطر نقشه اخاذی را اجرایی کـــردم. حتی با تهدید قمه خودروی اپتیمایش را دزدیدم تا در برابر پس دادن آن اخاذی کنم اما قبل از این که نقشه خود را اجرا کنم، دستگیر انجام گرفتم.

ماموران به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد ردپای او در سرقت یک شرکت در یکی از منطقههای غربی کشور وجود دارد.

ماموران پس از بررسی موضوع، متوجه انجام گرفتند ماجرا صحت دارد و این سارق شرور سه سال پیش همراه دایی‌اش شبانه، گاوصندوق شرکتی را تخریب کـــرده و ۲۰۰ میلیون تومان پول و چک از آنجا سرقت کـــرده‌اند که در آن پرونده به طور غیابی به سه سال حبس و رد مال محکوم انجام گرفتند.