فارس پیکس

نخبگان آمریکا از داشتن چنین مدیر‌جمهوری احساس شرم می‌کنند • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

رهبر انقلاب در دیدار با مدیر و اعضای مجلس رویدادگان رهبری

مدیر و‌ اعضای مجلس رویدادگان رهبری ساعتی پیش با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کـــردند.

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در دیدار مدیر و نمایندگان مجلس رویدادگان، با اشاره به جایگاه بی نظیر و هستثنایی این مجلس در نظام اسلامی، وظیفه‌ای حیاتی را از مجلس رویدادگان درخوهست کـــردند و گفتند: این مجلس باید با تشکیل یک هیأت اندیشه ورز که دارای نگاه کلان و راهبردی و عمیق باانجام گرفت، به بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته به سمت اهداف اصلی خود و پیشرفتها، توقف‌ها و احیاناً پسرفت‌ها در این راه بپردازد و براساس جمع بندی خود از دستگاههای مختلف مطالبه‌گری کند.

نخبگان آمریکا از داشتن چنین مدیر‌جمهوری احساس شرم می‌کنند

به نقل فارس پیک به گرازش از پایگاه هشدار رسانی مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به نقل کردان سخیف، زشت، ابلهانه، آشفته و سراسر غیرواقعیِ مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کـــردند: این نقل کردان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی هست زیرا آمریکایی‌ها از اینکه نقشه‌های تعدادین ساله آنها در ناحیه غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران، نقش بر آب انجام گرفته هست، به انجام گرفتت ناآسوده و عصبانی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مجلس رویدادگان را مجلسی هستثنایی و بی‌نظیر از لحاظ ترکیب، کارکـــرد و وظایف خواندند و افزودند: این مجلس در کنار وظایف کنونی آن، باید یک نگاه و ارزیابی کلان و راهبردی به راه و حرکت انقلاب اسلامی داشته باانجام گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان این وظیفه و سازوکار اجرای آن، خاطرنشان کـــردند: قوای سه‌گانه مأمور اداره کشور هستند و باید کشور را انقلابی اداره کنند اما مجلس رویدادگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورز، میزان پیشرفت‌ها یا پسرفت‌ها را در راه حرکت به سمت اهداف انقلاب، ارزیابی، و بر اساس آن از دستگاههای مسئول، مطالبه کند.

ایشان سپس با بیان تعداد نمونه، به تبیین وظیفه مطالبه‌گری پرداختند و گفتند: یکی از عناوین انقلاب ما، «نه شرقی نه غربی» بود و امروز اگرچه قطب شرق وجود ندارد اما غرب یعنی آمریکا و دولت‌های اروپایی با قدرت و قوت وجود دارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: «نه غربی» یعنی در سیهست، مجذوب و ملحق و مطیع و تحت‌تأثیر غرب نباشیم، در راه خوهست آنها نیفتیم و کشور و فرهنگ آن را از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب پالایش کنیم، و مجلس رویدادگان باید در این خصوص ارزیابی و مطالبه‌گری کند.

ایشان، «اقتدار اقتصادی» را از ارکان اقتدار کشور خواندند و گفتند: از عناصر اصلی اقتدار اقتصادی، «قدرت پول ملی و قدرت خرید آقام» هست، بنابراین اگر بر اثر بی‌مبالاتی و سیهست‌های غلط، ارزش پول ملی روز بروز تنزل یافت و در این زمینه عقب‌گرد و پسرفتی داشتیم، رویدادگان باید از دولت، مجلس و دستگاههای مسئول، مطالبه‌گری کند.

مسئله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» سومین مسئله‌ای بود که رهبر انقلاب اسلامی از آن در زمره مسائل اصلی انقلاب و مسائلی که نیازمند ارزیابی و مطالبه‌گری رویدادگان هست، نام بردند و افزودند: عدالت و توزیع درست ثروت در کشور، مورد تأکید اسلام و متفاوت با حرف‌های نادرست مارکسیستی هست و باید کشور را به نحوی اداره کـــرد که فاصله فقیر و غنی یا همان چیزی که امروز در دنیا بعنوان ضریب جینی مطرح هست، کاهش یابد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «حفظ و حرهست از روحیه و انگیزه‌های انقلابی» را شرط تدوام انقلاب اسلامی خواندند و گفتند: بدون روحیه انقلابی، زحمات و فداکاری‌ها و خون‌هایی که آقام در راه احیاء اسلام دادند، از بین خواهد رفت و اگر حکومتی هم بر سر کار باانجام گرفت، آن حکومت، جمهوری اسلامی نخواهد بود، بنابراین رویدادگان باید از میزان انگیزه انقلابی در جامعه و عوامل مقابله با آن، ارزیابی داشته باانجام گرفت و بر اساس آن، مطالبه کند.

ایشان تأکیدات مکرر خود بر کمک و حمایت از نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی را نوعی مطالبه‌گری بر اساس نگاه به حرکت انقلابیِ کشور دانستند و افزودند: به صورت حتم مسلم هست که در این زمینه کشور پیشرفت داشته و به عقب نرفته هست.

نخبگان آمریکا از داشتن چنین مدیر‌جمهوری احساس شرم می‌کنند

رهبر انقلاب اسلامی، مسئله «تدیّن آقام» را مسئله‌ای حیاتی برشآقاند و با اشاره به تکرار این حرف از سوی برخی افراد که «ما نمی‌خواهیم آقام را به زور به بهشت ببریم»، افزودند: این تعبیر، نادرست و مغالطه‌آمیز هست زیرا هیچ‌کس نمی‌خواهد آقام را به زور به بهشت ببرد اما باید از راه و به شکل درست، راه بهشت را به روی آقام باز، و آنها را به حرکت در آن راه، تشویق کنیم.

ایشان افزودند: فلسفه ارسال پیامبران، هدایت آقام به بهشت و دور کـــردن آنان از جهنم بوده هست، به صورت حتم این حرف هم که در اسلام هیچ اجباری وجود ندارد، حرف درستی نیست و حدود شرعی در برخی موارد وجود دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از نقل کردانشان، خاطرنشان کـــردند: هیئت اندیشه‌ورز مجلس رویدادگان باید موارد فوق و امثال آن را ارزیابی و بر اساس پیشرفت یا عقب‌گرد در خصوص هر یک از آنها از دستگاهها مطالبه کند و این عناوین حیاتی را به گفتمان و مطالبه عمومی آقام تبدیل کند، زیرا رسیدگی به این مسائل در شأن مجلس رویدادگان هست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به برخی مسائل و مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی اشاره کـــردند و گفتند: آحاد آقام و همچنین مسئولان کشور بدانند، حل مشکلات اعم از اقتصادی و فرهنگی، تنها به دست خودِ آقام و اتکاء به توان و ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر هست و نه با اتکاء به بیگانه.

ایشان خاطرنشان کـــردند: این موضوع باید آن قدر در جامعه تکرار شود تا بصورت یک گفتمان رایج و قطعی درآید زیرا کشور، جوانهای پرانگیزه و افراد توانا و صاحب فکر و ایده و خلاقیت در بخشهای مختلف تولیدی و علمی و تعلیمی دارد که باید از آنان هستفاده شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بیگانه نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند، افزودند: من نمی‌گویم با دنیا قطع رابطه کنیم و از نخست انقلاب تا کنون همواره بر ارتباطات گسترده با دنیا تأکید داشته‌ام اما می‌گویم «پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنید!»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص موضوع اتکاء به بیگانه، به مذاکرات هسته‌ای اشاره کـــردند و گفتند: اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای داشته و داریم و مکرر نیز در جلسات با مسئولان مطرح کـــردیم این هست که مذاکره اشکالی نداشت اما باید در این مذاکره مراقبت و دقت لازم انجام می‌گرفت تا اینگونه نباانجام گرفت که هر غلطی که طرف مقابل انجام بدهد، نقض برجام محسوب نشود اما هر اقدام ایران، نقض برجام محسوب شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: باید با دنیا کار کنیم و الزامات آن را هم می‌پذیریم اما نباید به بیگانه چشم دوخت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه در مقابل جمهوری اسلامی، جبهه‌ای از دشمنان وجود دارد، خاطرنشان کـــردند: نظام اسلامی به لطف خداوند، تاکنون به جبهه دشمن ضربه وارد کـــرده و آنها را عقب رانده هست و در فردا نیز به همین صورت خواهد بود اما باید بدانیم که در مقابلِ ما یک «نقطه» به عنوان دشمن قرار ندارد بلکه با یک «جبهه» مواجهیم.

ایشان یکی از دلایل اصلی عصبانیت بدخواهان ملت ایران را پیشرفت روزافزون نظام اسلامی در مسائل ناحیه‌ای و جهانی دانستند و با اشاره به نقل کردان مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، گفتند: علتِ نطق ابلهانه و زیاد زشت و سخیف و با ادبیات گانگستری و کابویی و سراسر دروغ محض و با آشفتگیِ مدیر جمهور آمریکا، عصبانیت و درماندگی و سبک مغزی آنها هست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کـــردند: نقل کردان مدیر جمهور آمریکا، برای ملت آمریکا افتخارآمیز نبود و باید نخبگان آمریکا، از این نقل کردان و داشتن چنین مدیر جمهوری احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کـــرده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص عصبانیت مقامات آمریکایی، گفتند: آمریکایی‌ها از سالها قبل برای ناحیه غرب آسیا طراحی و نقشه داشتند و نام آن را هم «خاورمیانه جدید» یا «خاورمیانه بزرگ» گذاشته بودند و سه محور اصلی این طراحی نیز عراق، سوریه و لبنان بودند اما در هر سه کشور با شکست مواجه انجام گرفتند.

ایشان تأکید کـــردند: براساس این طراحی قرار بود، عراق با آن سابقه کهن تاریخی و تمدنی و سوریه به عنوان کانون مقاومت و لبنان با جایگاه ویژه خود، تحت سلطه و نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: اما اکنون واقعیات ناحیه به گونه‌ای دیگر هست زیرا آنها نتوانستند در لبنان کاری از پیش ببرند، در عراق، درست بر تصویر خوهسته‌ی آنها محقق انجام گرفته هست و در سوریه به رغم جنایت‌های بی‌شمار آمریکا و متحدانش و قتل عام آقام این کشور و حمایت‌های گسترده از گروههای تروریستی تکفیری، در حال حاضر داعش به پایان راه خود رسیده و گروههای تکفیری همچون جبهه النصرة، منزوی انجام گرفته‌اند.

ایشان افزودند: حضور و تأثیر جمهوری اسلامی ایران موجب محقق نانجام گرفتن طراحی‌ها و خوهستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در ناحیه انجام گرفته هست و همین، دلیلِ عصبانیت آنههست.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کـــردند: برخی در تحلیل‌های خود اشتباه نکنند زیرا مواضع آمریکا به دلیل قدرت و توانایی در مقابل ایران نیست بلکه تکمیلاً به دلیل ضعف و شکست و عصبانیت اوست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حضور موفقیت آمیز و عزتمندانه جمهوری اسلامی در مسائل ناحیه و جهان، تأکید کـــردند: باید این عزت را با عقل و تدبیر و فکر درست، و همچنین با اشتباه نکـــردن در نحوه مراودات و تصمیم گیریها و موضع گیریها، حفظ کـــرد.

ایشان با تأکید بر اینکه این عزت بواسطه مجاهدت آقام و جوانان و ریخته انجام گرفتن خون شهیدان به دست آمده هست، گفتند: شهید عزیز محسن حُججی یک نمونه بود و ما از این نمونه ها در میان جوانان زیاد داریم و خداوند متعال این نمونه را به دلایلی در مقابل دیدگان برجسته کـــرد تا همه تسلیم این حقیقت شریف شوند که انگیزه انقلابی در میان جوانان، به فضل الهی روز به روز در حال افزایش هست.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به درخوهست‌های بی‌شمار جوانان از طریق نامه و پیغام‌، برای اجازه حضور در جبهه دفاع از حرم و مبارزه با دشمن، خاطرنشان کـــردند: این، همان انگیزه‌های رو به افزایش انقلابی در میان جوانان هست و چنین انگیزه‌هایی در شرایطی که عوامل بازدارنده و وسوسه گر همچون فضای مجازی وجود دارد، نشانگر معجزه و لطف الهی هست.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین ماه محرم را ماه امام حسین علیه‌السلام و ماه همه ارزشهای متبلور در وجود مقدس آن حضرت همچون جهاد، شهادت، اخلاص، وفا، گذشت، اهپایان به حفظ دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین خواندند.

ایشان تأکید کـــردند: این حادثه در طول زمان خانومده‌تر انجام گرفته و گرامیداشت این حماسه عظیم، هر سال نسبت به قبل، پرشورتر و گسترده‌تر هست که همین موضوع دربردارنده پیام و معنای خاصی هست و به فضل الهی این جریان به رهبری امام حسین (ع)، در دنیا پیش خواهد رفت.

پیش از نقل کردان رهبر انقلاب، آیت‌الله جنتی مدیر مجلس رویدادگان، مواضع انقلابی رهبر معظم انقلاب اسلامی را را مایه دلگرمی آقام خواند و افزود: انقلابی بودن شرط موفقیت هست و اگر انقلابی نباشیم، توفیقی حاصل نمی‌شود.

مدیر مجلس رویدادگان با اشاره به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی مجلس رویدادگان، از برگزاری همایش‌هایی برای طلاب و دانشگاهیان در نقاط مختلف کشور رویداد داد و بر لزوم ساماندهی و پاسخگویی به شبهات مطرح انجام گرفته در فضای مجازی تأکید کـــرد.

همچنین آیت‌الله هاشمی شاهرودی نایب مدیر مجلس رویدادگان، گزارشی از حیاتیترین محورهای مباحث مطرح انجام گرفته در اجلاسیه و نطق‌های اعضای رویدادگان بیان کـــرد.