فارس پیکس

ولی‌عهد عربستان خوهستار نگرش جدید به دین انجام گرفت • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

مدیر دانشگاه الامام عربستان از نشست اخیر «محمد بن سلمان» ولی‎عهدی سعودی با حکما و علمای سعودی و درخوهست وی از رجال دینی برای همکاری در تغییر نگرش به دین رویداد داد.

به نقل فارس پیک،«ابا الخیل» مدیر دانشگاه سعودی الامام محمد بن سعود در گفت‌وگو با مجله «الرجل» اعلام کـــرد که «محمد بن سلمان» ولی‌عهد این کشور در دیدار با حکما و علمای سعودی درباره طرح و پلن خود برای فردا این کشور نقل کرد گفت.

ابا الخیل در گفت‎وگو با این مجله سعودی افزود: محمد بن سلمان در این جلسه نقل کرد که «من قلبا از برکناری محمد بن نایف پسرعمویم از ولی‎عهدی راضی نبوم و فکر زیادی در این باره کـــردم و شبانه نماز خواندم و از خداوند خوهستم که مرا یاری کند و در خواب دیدم که موسس آل سعود بذرهایی را به من اعطا و سفارش کـــرد که آنها را در خاک بکارم تا آقام عربستان از آن تننخست کنند و و من همان کاری خواهم کـــرد که جدم توصیه کـــرد.»

اباالخیل گفت: «ولی‎عهد اعلام کـــرد که عربستان نیاز انجام گرفتیدی دارد به اینکه نگاه جدیدی به دین داشته باانجام گرفت و ما می‌خواهیم با علما برای اجرای احکام اعتدال‌گرایانه بر اساس طرح‎های جدید مانند طرح گردشگری دریای سرخ و تغییر و تغییر فکری برای جذب گردشگران، همکاری کنیم.»

وی گفت: «بن سلمان در این جلسه از نگرش افراطی‎گرایانه به دین انتقاد و اعلام کـــرد که قوانین دینی نباید مانع شکوفایی و رانجام گرفت و رفاه شوند و طرح توسعه منابع غیر نفتی اقتصاد عربستان و طرح اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ مستلزم انعطاف‌پذیری همه اصحاب دین هست و باید قانونی نوشته شود که به مراکز رفاهی اجازه فعالیت افزایش داده شود.»