فارس پیکس

کتاب حالا نقاط قوت خود را کشف کن؛ کتابی که کمک می‌کند هستعدادهای خود را پیدا کنید • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

شناسنامه‌ی کتاب

عنوان اصلی: Now, Discover your Strengths

عنوان کتاب به فارسی: حالا نقاط قوت خود را کشف کن

نویسندگان: مارکوس باکینگهام، دونالد او کلیفتون

سال انتشار: ۲۰۰۱

بخشی از کتاب حالا نقاط قوت خود را کشف کن

متأسفانه ما چیز زیادی در مورد هستعدادها و نقاط قوت خود نمی‌دانیم. خیلی تایم‌ها ابداً نمی‌دانیم فارس پیک خانومدگی خود را بر اساس این هستعدادها بناکنیم. در عوض والدین، معلمان، مدیران و جامعه‌ ما را تشویق می‌کنند روی نقاط ضعف خود کار کنیم. همه‌ی خانومدگی‌مان تلاش می‌کنیم این نقاط ضعف را بهبود ببخشیم در حالی‌که هستعداد‌های واقعی ما نهفته باقی مانده‌اند.

مارکوس باکینگهام و دونالد او کلیفتون پلن‌ی جدیدی را آغاز کـــرده‌اند. آنها در این پلن به خوانندگان کمک می‌کنند هستعدادهای خود را پیدا کنند و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنند. دو میلیون نفر در این پلن شرکت کـــردند که نتیجه‌ی فعالیت آنها در این کتاب جمع‌آوری انجام گرفت.

این کتاب:

  1. به افراد نشان می‌دهد فارس پیک هستعدادهای خود را پرورش بدهند و به تبع آن در شغل خود پیشرفت کنند.
  2. به مدیران نشان می‌دهد فارس پیک روی هستعدادهای افراد دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
  3. به مدیرعامل ها نشان می‌دهد فارس پیک سازمان‌هایی را بر اساس هستعدادهای کارکنان خود بناکنند.

در این کتاب یک پروفایل هستعدادیاب وجود دارد. این پروفایل بر اساس تحقیقی ۲۵ ساله و تعداد میلیون دلاری برای پیدا کـــردن معمول‌ترین هستعدادهای انسان نوشته انجام گرفته. در نتیجه‌ی این تحقیق نویسنده‌های کتاب ۳۴ هستعداد یا «تم» معمول را فهرست کـــرده‌اند.

این کتاب در ابتدا این ۳۴ تم را معرفی می‌کند و بعد با هستفاده از پروفایل هستعدادیاب به خواننده کمک می‌کند تا بفهمد کدام‌یک از این هستعدادها را در خود نهفته دارد.

آیا این کتاب برای شمهست؟

این کتاب برای کسانی هست که می‌خواهند خودشان را بهتر بشناسند. به کمک این کتاب می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. از آن حیاتی‌تر کمک می‌کند تفاوت بین آنها را کشف کنید. کتاب «حالا نقاط قوت خود را کشف کن» به شما می‌گوید حالا که هستعدادهای خود را کشف کـــرده‌اید فارس پیک می‌توانید از آنها برای داشتن شغل و فردا‌ی حرفه‌ای بهتر هستفاده کنید.

در حاشیه

این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه‌ی توسعه فردی در وبسایت آمازون هست. وبسایتی که در این کتاب معرفی انجام گرفته به خوانندگان کمک می‌کند پروفایل هستعدادیابی خود را آسوده‌تر تکمیل کنند.

مارکوس باکینگهام کتاب‌های دیگری هم با این موضوع نوشته. ازجمله‌ی این کتاب‌ها می‌توان به «از هستعدادهای خودت هستفاده کن»، «نخست همه‌ی قوانین را بشکن» و «تنها چیزی که باید بدانید» اشاره کـــرد.

مارکوس باکینگهام در سال ۱۹۸۷ از دانشگاه پمبروک کارشناسی علوم اجتماعی و سیاسی گرفت. در دوران دانشجویی با دونالد ال کلیفتون آشنا انجام گرفت. کلیفتون سازمانی تحقیقاتی را بنیان‌گذاری کـــرد که در آن مصاحبه‌هایی را با افراد مختلف انجام می‌دادند.

در سال ۱۹۸۸ باکینگهام هم عضو گروه انجام گرفت. آنها با هم روی پژوهشی کار کـــردند که عوامل تأثیرگذار در موفقیت کارمندان را بررسی می‌کـــرد. نخستین کتابی که آنها بر اساس نتایج این تحقیق نوشتند «نخست همه‌ی قوانین را بشکن» بود. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بود و افزایش از یک میلیون نسخه فروش داشت. در سال ۲۰۰۶ باکینگهام کمپانی خودش را برای تعلیم به مدیران و هستعدادیابی تأسیس کـــرد.