فارس پیکس

گام های بلند بانک ملی ایران در راه مبارزه با پولشویی • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در رهستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کـــردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.

گام های بلند بانک ملی ایران در راه مبارزه با پولشوییگروه اقتصادی: دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری ۳۷ ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و باخانومگری بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ انجام گرفت.

به نقل فارس پیک، وی اظهار کـــرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و روابط کارگزاری ها، گزارش واریز وجوه نقد زیاد از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی (STR) از اجزای این بخشنامه هست.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کـــرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین هستانداردها برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور هستفاده کند.