فارس پیکس

۲۳ میلیون تن محصول کشاورزی در ایران تلف می‌شود • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

۲۳ میلیون تن محصول کشاورزی در ایران تلف می شود که اگر این مقدار به دو سوم کاهش یابد به صرفه جویی ۹ میلیون دلاری در سال می رسیم.

به نقل فارس پیک، آرمان خالقی در مراسم تجلیل از برترین های صنعت غذای ماخانومدران با بیان اینکه طرح انتزاع پنج سال به درستی اجرا نانجام گرفته هست، اظهار کـــرد: این طرح برخی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می کـــرد اما پنج سال پس از تصویب آن در مجلس، هنوز به اجرا نرسیده هست.

خالقی مدیریت دولت در صنعت غذا را دچار سردرگمی دانست و اظهار کـــرد: حوزه صنایع غذایی از بخش هایی هست که به صورت تخصصی به وزارت صنعت و معدن مربوط می شود و انتظار داریم دولت این حوزه را مبرای از انتزاع بداند.

وی امنیت غذایی را مقوله حیاتیی برشآقا و خاطر نشان کـــرد: اگر در این زمینه سیهست واحد نداشته باشیم و جزیره ای کار کنیم یقینا در ادامه دچار مشکل خواهیم انجام گرفت چون حوزه غذا نیازمند تبیین و تعیین نقشه راه هست.

نائب مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مدیریت آب و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی را از بخش های حیاتی توسعه تولید غذا دانست و تاکید کـــرد: اگر آمایش سرزمینی اتفاق نیفتد و آمار و هشدارات دقیق از صنایع غذایی در هستان ها وجود نداشته باانجام گرفت یقینا سرمایه گذاری ها در این بخش، بدون هشدار بوده و با شکست مواجه خواهد انجام گرفت.

خالقی تاکید کـــرد: باید مشخص شود چه محصول کشاورزی باید داشته باشیم این حیاتی نیازمند راه اندازی منطقهک های صنعتی کشاورزی هست.

وی با بیان اینکه منطقهک های صنعتی باعث رقابتی انجام گرفتن قیمت محصولات کشاورزی در واحد سطح می شوند، تصریح کـــرد: نمی توان محصولی را بدون در نظر گرفتن قیمت رقابتی تولید کـــرد اینگونه به مصرف کننده فشار مضاعف وارد می شود.