فارس پیکس

۳۰ مهر، آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ارانجام گرفت پیام نور • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

مشاورعالی سازمان سنجش کشور از نام نویسی ۶ هزار و ۵۰۰ داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارانجام گرفت فراگیر دانشگاه پیام نور رویدادداد.

به نقل فارس پیک، حسین توکلی گفت: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارانجام گرفت فراگیر دانشگاه پیام نور تنها از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌شود.

وی افزود: داوطلبان متقاضی ثبت نام تنها تا روز ۳۰ مهرماه فرصت ثبت نام خواهند داشت.

مشاور عالی سازمان سنجش کشور با اشاره به ظرفیت در نظر گرفته انجام گرفته برای پذیرش دانشجو در آزمون ارانجام گرفت فراگیر پیام نور اظهارکـــرد: ظرفیت در نظر گرفته انجام گرفته برای پذیرش در این دوره، ۳۱ هزار و ۶۰ نفر خواهد بود.

توکلی در خصوص هزینه ثبت نام در این آزمون تصریح کـــرد: مبلغ ۷۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارانجام گرفت فراگیر پیام نور در نظر گرفته انجام گرفته هست.

وی در رابطه با زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارانجام گرفت فراگیر دانشگاه پیام نور اذعان کـــرد: این آزمون روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ برگزار خواهد انجام گرفت.