فارس پیکس

۶ تاثیر مخرب آسیب‌های روانی دوران کودکی در بزرگسالی و شکل‌گیری هویت • فارس پیکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

«ترومای رانجام گرفتی» (Developmental Trauma) یا به‌عبارتی «آسیب‌های روانیِ وارده در سنین نخستیه‌ی خانومدگی» پدیده‌ی شایعی هست که درصورت درمان‌نانجام گرفتن می‌تواند بزرگ‌سالی پردردسری را برای فرد رقم بخانومد. به‌طور کلی ترومای رانجام گرفتی یعنی تجربه‌ی شرایط دشوار و حوادث ناگوار در کودکی. کم نیستند کودکانی که در سنین قبل از مدرسه با تجربیات دشواری مانند خشونت خانگی […]

نوشته ۶ تاثیر مخرب آسیب‌های روانی دوران کودکی در بزرگسالی و شکل‌گیری هویت نخستین بار در فارس پیک پدیدار انجام گرفت.